Menu

Úvod

Tyto webové stránky se snažím vytvořit s cílem skladování a třídění dostupných informací o vakcínách a preventabilních infekcích. Vytvářím je především pro sebe, protože vakcíny mě zajímají a všechny nové informace o nich se snažím přečíst a utřídit. Mohou být ale užitečné pro další odborníky, které tato tématika zajímá, a proto je nechávám volně dostupné na webu. Téma vakcín je využitelné prakticky ve všech klinických oborech medicíny. Kvalita zpracování a množství informací je ovlivněna mými časovými možnostmi 1 člověka, vzdělaného v pediatrii, se zájmem o vakcinologii, ale s malými znalostmi o informačních technologiích. Začal jsem s chřipkou a budu se pokoušet postupně přidávat další preventabilní infekce.

Daniel Dražan, praktický lékař pro děti a dorost, Jindřichův Hradec

Stránky jsou zcela nekomerční. Nemám podporu žádné farmaceutické firmy ani žádné jiné instituce či organizace, je to pouze individuání iniciativa.

Kromě těchto webových stránek se snažím vytvořit stránky se stejným zaměřením pro laickou veřejnost.