Menu

Imunizace

Imunizace je jednou z neprospěšnějších a nákladově nejefektivnějších metod prevence nemocí. Díky účinným a bezpečným vakcínám byla eradikována variola, dosažitelný je cíl celosvětové eradikace poliomyelitidy a rubella. Incidence většiny dalších (vakcínami)-preventabilních dětských infekcí se snížila o ≥99% oproti období před zahájením očkování (Tabulka 1).

Imunizace je proces indukce imunity vůči specifickému onemocnění. Imunitu lze indukovat buď pasivně podáním preparátů obsahujících protilátky nebo aktivně aplikací vakcíny nebo toxoidu, čímž se stimuluje imunitní systém k produkci dlouhodobé humorální a/nebo celulární imunitní reakce. V roce 2012 se v České republice děti povinně očkují proti diftérii, tetanu, pertusi, poliomyelitidě, onemocněním vyvolanými bakterií Haemophilus influenzae typ b (Hib), spalničkám, zarděnkám, příušnicím a hepatitidě B. Z veřejného pojištění je dětem hrazena vakcína proti pneumokokovým infekcím a od roku 2012 bude dívkám hrazena HPV (humánní papillomavirus) vakcína. Kromě toho jsou pro děti k dispozici vakcíny proti hepatitidě A, rotavirům, varicele, meningokokovým infekcím, chřipce a klíšťové encefalitidě. Pro děti v České republice jsou tedy dostupné vakcíny proti všem onemocněním, které jsou celosvětově k dispozici. Jejich využití bohužel ale zatím není optimální.

Tabulka 1 - POČET PŘÍPADŮ V USA PŘED ZAHÁJENÍM VAKCINACE A DNES, PROCENTUÁLNÍ POKLES, PROOČKOVANOST

21399≥3  dávky, ≥90%84%

NEMOCPOČET PŘÍPADŮ PŘED ZAHÁJENÍM VAKCINACEPŘÍPADY2009 POKLES (%)CÍL PROOČKOVANOSTI (HEALTHY PEOPLE 2010)  PRO DĚTI 19-35 MĚSÍCŮ PROOČKOVANOST ČERVENEC 2009
Variola   0 100*
Difterie 21053 0 100* 4 dávky, ≥90% 84%
Morbilli 503217 71 >99 1 dávka, ≥ 90%  90%
Parotitis 162344 1991 >99 1 dávka, ≥90% 90%
Pertuse 200752 16858 92 4 dávky, ≥90% 84%
Polio (paralytické) 19794 1 >99 3  dávky, ≥90% 93%
Rubella 47745 3 >99 1  dávka, ≥90% 90%
Kongenitální rubelový syndrom (CRS) 152 2 99 1  dávka, ≥90% 90%
Tetanus 580 18 97 4  dávky, ≥90% 84%
H. influenzae typ b a neznýmý typ (< 5 let) 20000 213 99 >3 dávky, >90% 84%


V České republice je proočkovanost vůči onemocněním uvedeným v tabulce vysoká, ≥90%, pravděpodobně ≥95%. Většina z těchto onemocnění přestala být v ČR problémem (kromě pertuse a parotitidy).

Upraveno z: Walter A. Orenstein, Larry K. Pickering. Immunization Practices. In: Nelson Textbook of Pediatrics, 19th On-Line edition.