Menu

Očkovací kalendář (děti do 6 let) 

Doporučená očkování pro děti od narození do 6 let věku
Vakcína/Věk 2 měsíce 4 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 15 měsíců 18 měsíců 2-3 roky 4-6 let
DTaP-HepB-IPV/Hib (hexavakcína) DTaP-HepB-IPV/Hib DTaP-HepB-IPV/Hib DTaP-HepB-IPV/Hib   DTaP-HepB-IPV/Hib   DTaP
Pneumokoky PCV PCV PCV PCV PPSV
RV (rotaviry) RV RV (RV)          
TIV (chřipka)     TIV od 6 měsíců 1x za rok (v 1. sezóně 2 dávky)
MMR (zarděnky, spalničky, příušnice)       MMR   MMR
Varicella (plané neštovice)       VAR   VAR
HepA (hepatitida, "žloutenka", A)       HepA 1. dávka    
MCV (meningokokové vakcíny)       MenC 1. dávka    
TBEV (klíšťová encefalitida)       TBEV 1. dávka    
Vysvětlivky k barvám: povinné nepovinné s úhradou levnější varianty ze zdravotního pojištění doporučené jen při rizikových faktorech

 

Tento očkovací kalendář není oficiálním očkovacím kalendářem České republiky, i když z něho vychází. Též vychází z očkovacích kalendářů jiných zemí (USA, Evropa) a epidemiologické situace.

Kterákoli dávka vakcíny, nepodaná v doporučeném věku, se aplikuje při následující návštěvě.

Poznámky k jednotlivým vakcínám:

DTPa-HepB-IPV/Hib (Infanrix Hexa, GSK)
Vakcína proti diftérii, tetanu, pertusi, virové hepatitidě B, poliomyelitidě a invazivním onemocněním vyvolaným bakterií Haemophilus influenzae typ B.
Minimální věk: 6 týdnů
Základní schéma: 3 dávky do 6 měsíců věku, možná schémata 2-3-4, 3-4-5, 2-4-6
(Autor využívá americké schéma 2-4-6. Toto schéma umožňuje pravidelné sledování dítěte při současně prováděných preventivních prohlídkách. Schéma z 2-měsíčními intervaly je lépe imunogenní než schéma s 1-měsíčními intervaly. Dostatečné imunity je dosaženo ve stejné době jako při oficiálním českém schématu 3-4-5.)
Minimální intervaly mezi dávkami: 4 týdny
4. dávka: 15-18 měsíců, nejdříve 12 měsíců, minimální interval od 3. dávky 6 měsíců
5. dávka (booster): v 5 letech (4-6 let) formou 3-vakcíny DTaP

HepB
Jako součást hexavakcíny.
Při HBsAg pozitivním stavu matky HepB vakcína + HBIG 0,5 ml do 12 hodin po narození. Vyšetření HBsAg a anti-HBs 1-2 měsíce po dokončení základní série očkování (možno po 3. dávce hexavackíny při schématu 2-4-6, při jiném schématu až po 4. dávce).
Při HBsAg neznámém stavu matky a porodní hmotnosti ≥2000 g HepB vakcína do 12 hodin po narození. Určení HBsAg stavu matky co nejrychleji a při pozitivitě aplikace HBIG (nejpozději do 1 týdne po narození).
Při HBsAg neznámém stavu matky a porodní hmotnosti

Rotavirové vakcíny (RV1 = Rotarix, GSK, RV5 = RotaTeq, MSD)
Počet dávek: RV 1 2 dávky, RV5 3 dávky
Minimální věk: 6 týdnů
Maximální věk pro 1. dávku: dle ACIPu 14 týdnů + 6 dní (dle SPC RV1 bez omezení, RV5 12 týdnů)
Minimální interval mezi dávkami: 4 týdny
Maximální interval pro poslední dávku: 8 měsíců + 0 dní (ACIP)

PCV (PCV13 = Prevenar13, Pfizer, PHiPD-CV = Synflorix, GSK)
Konjugované pneumokokové vakcíny
V současné době autor považuje za preferenční vakcínu PCV13. Důvodem je výskyt sérotypů obsažených pouze v této vakcíně v České republice a očkování ve většině zemí vyspělého světa).
Minimálně věk: 6 týdnů
Počet dávek: 4 (schéma 3+1), 3 dávky do 6 měsíců věku (minimální interval mezi dávkami 4 týdny), 4. dávka ve věku 12-15 měsíců, nejdříve 8 týdnů po 3. dávce
Doočkování PCV pro všechny neočkované děti mladší 5 let, při rizikových faktorech až do 6 let.
Pro děti očkované 7-valentní vakcínou možnost (vhodné) přeočkování 1 dávkou 13-valentní vakcíny (možno i po 10-valentní vakcíně).

PPSV (Pneumo23, Sanofi Pasteur)
Polysacharidová pneumokoková vakcína.
1 dávka, jen pro rizikové skupiny
Minimální věk: 2 roky
Minimální interval od PCV: 8 týdnů

TIV (trivalentní inaktivovaná chřipková vakcína)
Všechny děti od 6 měsíců věku a všichni dospělí 1x za rok. Děti mladší 9 let, které nebyly dříve očkované, 2 dávky v minimálním intervalu 4 týdnů.

MMR (Priorix, GSK)
Počet dávek: 2
Minimální věk: 12 měsíců
Minimální interval: 4 týdny
Věk pro 2. dávku: různá očkovací schémata, není nutné držet se striktně 1 schématu, kdykoli ve věku 2-6 let
Lze nahradit vakcínou MMRV (Priorix Tetra)

Varicelová vakcína (Varilrix, GSK)
Počet dávek: 2
Minimální věk: 12 měsíců
Minimální interval: u malých dětí dle ACIPu 3 měsíce, při aplikaci v intervalu 4 týdny se dávka považuje za platnou. Autor doporučuje dodržení minimálního intervalu 3 měsíce.
Věk pro 2. dávku: různá očkovací schémata, není nutné držet se striktně 1 schématu, kdykoli ve věku 2-6 let
Lze nahradit vakcínou MMRV (Priorix Tetra)

MMRV (Priorix Tetra, GSK)
Počet dávek: 2 (jakákoli kombinace 2x VV a 2x MMR, tedy 2x MMRV, nebo 2x MMR + 2x VV nebo 1x MMRV + 1x MMR + 1x VV)
Minimální věk: 12 měsíců
Minimální interval: u malých dětí dle ACIPu 3 měsíce, dle SPC 6 týdnů, při aplikaci v intervalu 4 týdny se dávka považuje za platnou. Autor doporučuje dodržení minimálního intervalu 3 měsíce.
Věk pro 2. dávku: různá očkovací schémata, není nutné držet se striktně 1 schématu, kdykoli ve věku 2-6 let

HepA (Havrix 720 Junior Monodose, GSK, Avaxim, Sanofi Pasteur)
Počet dávek: 2
Minimální věk: 12 měsíců
Doporučená interval mezi dávkami: 6-18 měsíců
Minimální inetreval mezi dávkami: 6 měsíců

MCV (meningokokové konjugované vakcíny, Menjugate, Novartis, NeisVacC, Baxter, Menveo, Novartis)
Doporučení pro očkování konjugovanými meningokokovými vakcínami je složité, protože je výrazně závislé na dostupnosti vakcín a epidemiologické situaci (incidenci a séroskupinovém zastoupení meningokoků). Doporučení se liší v jednotlivých zemích Evropy i USA. V USA se zdraví kojenci a malé děti meningokokovými vakcínami neočkují (i když v ACIPu probíhá diskuze o zařazení MCV4 do očkovacího kalendáře). V západní Evropě se používá monovalentní MenC vakcína a existují 2 základní schémata. V některých zemích (např. Anglie) se očkuje již od kojeneckého věku, v kterém je incidence IMO nejvyšší, v jiných zemích se očkuje až po 12 měsících, kdy stačí 1 dávka vakcíny na ochranu trvající asi 3 roky.
Autor doporučuje 1 dávku MenC vakcíny ve věku 12-18 měsíců. Doporučení NIKO považuji za velmi nešťastné. Očkovat v děti ve věku, kdy se riziko získání IMO blíží nule, nemá racionální opodstatnění.
V blízké době se předpokládá registrace MenB vakcín a jejich zařazení do očkovacích kalendářů.

TBEV (Encepur pro děti, Novartis, FSME 0,25, Baxter)
Doporučujeme všem dětem od 1 roku věku a všem dospělým. Intervaly mezi dávkou 1 a 2 1-3 měsíce, mezi dávkami 2 a 3 9-12 měsíců, 1. booster po 3 letech, další boostery po 3-5 letech (spíše po 5, než po 3).