Menu

Chřipka

Infekce chřipkovými viry způsobují širokou škálu onemocnění, který jsou při každoročních epidemiích příčinou významné morbidity i mortality v dětském i dospělém věku. Chřipkové viry mají potenciál způsobovat periodické globální pandemie s předem těžko odhadnutelnými dopady na lidské zdraví. I když je chřipka ve většině případů málo závažným onemocněním, v některých případech může způsobit závažné komplikace i úmrtí. K těm může dojít v kterémkoli věku, zvýšeně ohrožené jsou některé rizikové skupiny. Chřipka je onemocnění, které lze léčit antivirotiky a především je to onemocnění do určité míry preventabilní vakcinací, která v České republice zdaleka není optimálně využívána. Cílem těchto stránek je poskytnutí základních informací o virech chřipky a onemocnění jimi způsobeném a především podpora lepšího využívání proti protichřipkových vakcín.

Přílohy:
Očkování dětí inaktivovanými vakcínami.pdf
Očkování proti chřipce, Abbot.ppt